Bashkësia Islame e Kosovës

Shtëpia botuese "Dituria islame"
Rr. Bajram Kelmendi nr. 182
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës